VISI & MISI  
   


  Visi Syarikat

  • Menjadi sebuah entiti yang berdaya maju, berdaya saing dan inovatif.
  • Menyahut seruan kerajaan untuk melahirkan usahawan bumiputera yang berketerampilan.

  Misi Syarikat

  • Menerbitkan dan membekal bahan bacaan berkualiti tinggi, yang akan mendidik dan mewujudkan
  masyarakat Malaysia yang berfikiran serta berpengetahuan luas.
  • Memastikan perkhidmatan yang diberi adalah berkualiti dan efisyen.
  • Memenuhi spesifikasi perkhidmatan yang efektif dan berteraskan kepuasan pelanggan.

 
   
 
Hak Cipta Terpelihara © 2010-2011. Kumpulan DesaFikir Sdn. Bhd.