Visi & Misi

Kumpulan Desa Fikir menjanjikan perkhidmatan yang cekap, cepat dan efisyen.

  • Menjadi sebuah entiti yang berdaya maju, berdaya saing dan inovatif.
  • Menyahut seruan kerajaan untuk melahirkan usahawan bumiputera yang berketerampilan.

  • Memastikan perkhidmatan yang diberi adalah berkualiti dan efisien.
  • Memenuhi spesifikasi perkhidmatan yang efektif dan berteraskan kepuasan pelanggan.
  • Menerbitkan dan membekal bahan bacaan berkualiti tinggi.

HUBUNGI KAMI SEKARANG

Ketahui Lebih Lanjut